سود پرک با توجه به خاصیت قلیایی و چربی بری خود هم هم چنین به دلیل ویژگی های شیمیایی همچون واکنش پذیری بالا در طیف وسیعی از صنایع مورد استفاده قرار می گیرد. غالب استفاده سود پرک در صنایع ، استفاده به عنوان ماده اولیه برای تولید مواد شیمیایی گوناگون می باشد. همچنین سود کاستیک پرک در صنایعی همچون تولید کاغذ و خمیر کاغذ، صنایع غذایی، صنایع چرم و پوست و دباغی، صنایع بازیافت، صنایع نفت و پتروشیمی و بسیاری از صنایع دیگر مورد استفاده قرار می گیرد.