سود پرکدر بخش هایمختلفی کاربرد دارد، از جمله کاربردهای سود پرک می توان به استفاده در تولید مواد شیمیایی گوناگون ، ابریشم مصنوعی ، خمیر کاغذ و کاغذ  ، آلومینیوم  ، مواد پتروشیمی و پارچه، صابون و مواد شوینده اشاره نمود.

کاربرد سود پرک در صنایع کاغذ : 

خمیرکاغذ تولیدشده از طریق روش  سولفات و سولفیت بوسیله حذف ترکیبات لیگنین با استفاده از واحدهای چندگانه استخراج توسط سود مایع، خالص سازی می‌شوند. همچنین برخی از کارخانه‌هایی که از فرایند کرافت برای تولید کاغذ استفاده می‌کنند، از سود سوز آور استفاده می‌شود. علاوه بر کاربردهای عنوان شده برای سود پرک، در صنعت کاغذ سازی این ماده شیمیایی به‌منظور حذف اولیه جوهر از کاغذهای بازیافتینیز استفاده می شود.

در ادامه به برخی از مهمترین کاربردهای سود پرک کاستیک به اختصار اشاره می شود:

  • سود پرک در صنایع کاغذ
  • در صنایع غذائی و صنایع شیر
  •  در صنایع فلزی و تولید شیشه 
  • در صنایع دارو سازی ، الکل سازی
  • سود پرک در صنعت تولید کارتن و کاغذ
  • سود پرک در ساخت رزین های اپوکسی
  • در  صنعت کنسرو سازی و صنعت نوشابه سازی
  •  در کارخانه های تولید قند و شکر و  کارخانه جات روغن 
  • در صنعت آرایشی و بهداشتی و سایر صنایع وابسته
  • سود پرک در صنعت تولید مواد شوینده و ضدعفونی کننده