لطفا برای ارتباط با ما از طریق تلفن ها و یا ایمیل شرکت پارسیان سود، اقدام فرمایید.

تلفن واحد فروش :
۰۰ ۰۸ ۵۴ ۸۸ (۲۱) .۹۸+

موبایل کارشناس فروش :
۱۴ ۶۱ ۰۱۹ ۹۱۲ .۹۸+
۶۰ ۷۱ ۰۱۳ ۹۱۲ .۹۸+
۴۱ ۴۳ ۳۷۸ ۹۱۹ .۹۸+

ایمیل
info [at] parssood . com